Snakes & the City #006 – Rotterdam

One week after Yarnbombing Day I still think it was the coolest day lately. Well, my yarnstorms of That Day were the best so far. Just for fun I did another snake, but it is no longer the same. Although snakes always remain one of the favorite creations, but now I’m working on something new. I hope to show the effects finished soon.

* * *

Minął tydzień od Międzynarodowego Dnia Włóczkowej Partyzantki i wciąż myślę, że to był najfajniejszy dzień ostatnio. No i moje “wrzuty” z tamtego dnia były najlepszymi z dotychczasowych. Tak dla przyjemności zrobiłam kolejnego węża ale to już nie jest to samo. Mimo, że węże pozostaną zawsze jednym z ulubionych kreacji ale teraz pracuję nad czymś zupełnie nowym. Mam nadzieję pokazać wkrótce gotowe efekty.

Advertisements

“Paint the World” for International Yarnbombing Day June 11th 2011

Yes, today was That Day – everywhere around the word all yarnbombers, guerilla knitters, yarn graffiters or how they say (dosn’t matter, we are a big familly anyway) makes own creation, bombing cities and enjoy celebration of this unusual day.

I made my creation especially for this occasion, forgot about snakes for a while and left in the city 3 huge pencil crayons under the title: “Paint the World”. Why this idea? It was my first association when I read about International Yarnbombing Day. It’s also nice for instal on bicycle stand and most of all it’s really funny to see big standing crayons on the sidewalk. I hope Rotterdamers will smile when they see them. Let’s make cities colorfull!

* * *

Tak, właśnie dzisiaj był Ten Dzień – na całym świecie amatorzy yarnbombing’u, damskiego graffiti, włóczkowych wrzutów czy jakkolwiek ich nazwać tworzyli specjalne akcje z tej okazji, chwalili się swoimi pomysłami wrzucając je “w miasto” i celebrowali ten niezwykły dzień.

Specjalnie z tej okazji zapomniałam na chwilę o swoich wężach i wydziergałam trzy wielkie kredki nadając im tytuł : “Pomaluj Świat”. Skąd ten pomysł? To było moje pierwsze skojarzenie gdy przeczytałam o Międzynarodowym Dniu Partyzantki Włóczkowej. Łatwo je również “wrzucić” na stojaki rowerowe no i przede wszystkim to takie zabawne widzieć duże kredki stojące na chodniku. Mam nadzieję, że mieszkańcy Rotterdamu będą się uśmiechać na ich widok. Sprawmy aby miasta były bardziej kolorowe.

Lionheart Project UK

I am involved (thanks to Mark R.) to Lionart Project, a part of project for the Cultural Olympiad 2012 in London. You can check out this idea on www.lionheartproject.com     [select guerilla pages for details about yarnbombing]  I’m honoured to be part of this. Thanks guys for inviting me!

Soon my new yarnbombing creations will have also them logo. Let’s brighten our urban landscapes.

* * *

Zostałam właśnie zaproszona ( przez Mark’a R.) do Lionart Project realizowanego jako część towarzyszącym Olimpiadzie 2012 w Londynie wydarzeń kulturalnych pod nazwą “Cultural Olympiad”. Szczególy na ich stronie  www.lionheartproject.com  [w zakładce “guerilla”]  To zaszczyt być częścią takiego projektu. Dziękuję za zaproszenie!

Niedługo moje nowe włóczkowe “wrzuty” opatrzę także ich logo. Rozjaśniajmy nasze miasta.

Snakes & the City #005 – Rotterdam

Today I have new one  in Rotterdam:  Baby Snake.  Small but brave kid, alone in the big city.

* * *

Dzisiaj mam nowy okaz w Rotterdamie:  Baby Snake.  Mały ale odważny dzieciak, sam w tak dużym mieście : )).

Snakes & the City #004 – Leiden

One more snake enjoys observant passersby in Leiden. The reactions are mostly positive, a bit of surprise, but mostly a smile.  And that’s it: let’s make people smiling.

* * *

Kolejny wąż cieszy uważnych obserwatorów w Lejdzie. Reakcje są głównie pozytywne, odrobina zdziwienia ale głównie uśmiech.  I o to chodzi: wywoływać uśmiech.

International Yarnbombing Day June 11th 2011

The Big Day is coming! Only 10 days left. Let’s knitta everywhere & anytime. My needles are always with me ; ).

Join on facebook:  http://www.facebook.com/home.php#!/pages/International-Yarn-Bombing-Day-June-11th-2011/104441312968198

* * *

Międzynarodowy Dzień Partyzantki Włóczkowej 11 czerwca 2011. Tylko 10 dni zostało. Dziergajmy wszędzie i o każdej porze. Ja mam zawsze druty przy sobie.

Można się przyłączyć na facebook’u: http://www.facebook.com/home.php#!/pages/International-Yarn-Bombing-Day-June-11th-2011/104441312968198