LionHeart Project & Me

Holiday stay in Porto (PT) has resulted in another work dedicated to LionHeartProject: Big Daddy Shark. Now you can also view it on their website: www.lionheartproject.com. As always with great pleasure I created something inspired by the works of Shauna’s. And also nice to hear positive feedback from them (Greetings!) . Soon again I’ll show you something funny in this topic.

* * *

Wakacyjny pobyt w Porto (PT) zaowocował kolejna pracą zadedykowaną LionHeartProject: Big Daddy Shark. Teraz można go zobaczyć również na ich stronie: www.lionheartproject.com . Jak zwykle z wielką przyjemnością stworzyłam coś inspirowanego pracami Shauna’s. I równie miło mi słyszeć pozytywny odzew od nich. (Pozdrowienia!) Niedługo znowu pokażę coś zabawnego w tym temacie.

Advertisements

Shark Attack @ Porto (PT): ten little Sharkys.

Sharks! Sharks Everywhere! Help! Yes, it’s “Shark Attack” ! Here are, as promised in previous post, the whole bunch of little Sharkys: nine in Porto and tenth (as a bonus) in Aveiro. Big Daddy Shark has numerous offspring, which has spread throughout the city. They are found unexpectedly at different points in the city on road signs. Nice, funny, dangerous small Sharkys. Enjoy the Shark Attack in Porto : ).

* * *

Rekiny ! Rekiny wszędzie ! Ratunku ! Tak, to jest “Shark Attack”! Oto, jak obiecywałam w poprzednim poście, cała banda małych rekonów: dziewięć w Porto i dziesiąty (bonusowy) w Aveiro. Big Daddy Shark ma liczne potomstwo, które rozeszło się po całym mieście. Można je spotkać nieoczekiwanie w różnych punktach miasta na znakach drogowych. Miłe, śmieszne, groźne małe rekiny. Podziwiajcie Shark Attack w Porto : ).

Big Daddy Shark in Porto (PT)

Captivated by the city of Porto and the ocean, inspired by the local street art, this time I created a beautiful: Big Daddy Shark. Debuted in the city center of Porto, in the front of the Sao Bento railway station. Soon the whole city will spread also it’s smaller versions: little Sharkys.  This item is entirely on crochet, the first time in my case. I must admit that I’m very pleased with the result. A little more experience and perhaps crochet will be as skillful instrument in my hands as needles.

* * *

Zauroczona miastem Porto  i oceanem, zainspirowana miejscowym street art stworzyłam tym razem pięknego rekina. Wielki Tato Rekin zagościł w samym centrum miasta, przed dworcem Sao Bento. Niebawem po całym mieście rozejdą się również jego mniejsze wersje: małe Rekiniątka.  Ta “robótka” jest wykonana całkowicie na szydełku, po raz pierwszy w moim przypadku. Muszę przyznać, że jestem bardzo zadowolona z efektu. Jeszcze trochę doświadczenia i być może szydełko będzie tak samo zręcznym narzędziem w moich rękach jak druty.

This work is also dedicated to Shauna Richardson, skilful champion of crochet, and her project: www.lionheartproject.com . I think that also this time it will be nice to see LionHeartProject”s logo in another European country: Portugal. Warm greetings from Porto : ).

* * *

Ta praca jest również dedykowana Shauna Richardson, zręcznej mistrzyni szydełka, i jej projektowi: www.lionheartproject.com . Myślę, że również tym razem miło jej będzie zobaczyć logo LionHeartProject w kolejnym kraju Europy: w Portugalii. Serdeczne pozdrowienia z Porto : ).

Necessity is the Mother of Invention: Temporary Travel Tag

I’m still in a holiday trip in Portugal. And I have a lot of time and opportunity to crochet: on the beach, in buses and relaxing at the park. As always I’m with you some embroidery in my bag. I took a trip crochet although I was never a master of crocheting. Just crocheting seemed convenient. And so it proved. Only the first crocheting had some problems with obtaining the desired shape. Then I managed to have everything very nicely. So I have much more things to install in the city. And there appeared a small problem: not preparing for it and I took with me an appropriate amount of my tags. But where is the imagination and creativity. After thinking for a moment I created a Temporary Travel Tag. You do not need much, enough scissors, plastic bag after shopping and waterproof marker. I wrote a few times a nickname on a piece of foil bags and bed linen in strips. Quick, easy and has worked fantastically. As they say: Necessity is the Mother of Invention.

* * *

POTRZEBA MATKĄ WYNALAZKU: TYMCZASOWA METKA PODRÓŻNA

Wciąż jestem w podróży wakacyjnej w Portugalii. I mam wiele czasu i okazji do szydełkowania: na plaży, w autobusach i odpoczywając w parku. Jak zawsze mam ze sobą jakąś robótkę w torebce. Zabrałam w podróż szydełko mimo że nigdy nie byłam mistrzem szydełkowania. Po prostu szydełko wydawało się wygodniejsze. I tak też się okazało. Tylko przy pierwszym szydełkowaniu miałam trochę problemów z uzyskaniem oczekiwanego kształtu. Potem już wszystko udawało się bardzo ładnie. Tak więc mam znacznie więcej rzeczy do zainstalowania w mieście. I tu pojawił się niewielki problem: nie przygotowałam się na to i nie zabrałam ze sobą odpowiedniej ilości swoich metek. Ale od czego jest wyobraźnia i kreatywność. Po chwili zastanowienia stworzyłam “tymczasową metkę podróżną”. Nie potrzeba do tego wiele, wystarczą nożyczki, plastikowa torebka po zakupach i wodoodporny pisak. Napisałam kilka razy swój nick na kawałku folii z torebki i pocięłam na paseczki. Szybkie, proste i fantastycznie się sprawdziło. Jak to mówią: Potrzeba jest matką wynalazku.

Monster Foot @ Porto (PT)

Oh yes. I’m just on holiday in Portugal. Courtesy of friends who have invited us here, I can enjoy this wonderful country. Porto is wonderful: beautiful city, nice people, good food and lots of street art. At really high level. In such a environment is nice to leave my mark. In the heart of old town, near the Sao Bento railway station, you can find Monster Foot by me. Already shortly after installing it I noticed the interest passers-by.

Enjoy the sun in Porto my “Monster Foot”,  just like me.

* * *

O tak. Jestem właśnie w Portugalii na wakacjach. Dzięki uprzejmości przyjaciół, którzy nas tu zaprosili, mogę cieszyć się tym wspaniałym krajem. Porto jest cudowne: piękne miasto, mili ludzie, dobre jedzenie i mnóstwo street art’u. Na naprawdę wysokim poziomie. W takim otoczeniu miło zostawić swój ślad. W samym centrum starówki, niedaleko dworca kolejowego Sao Bento, można spotkać teraz Potworkową Stopę mojego autorstwa. Już zaraz po zainstalowaniu jej zauważyłam zainteresowanie przechodniów.

Ciesz się słońcem w Porto moja “Potworkowa Stopo” tak samo jak ja.

Monster Foot Madness @ Rotterdam

Today Maluca Yarnbombing presents two new yarnbombs from last weekend : ).  Once again my favorite recently Monster Foot. I just like them. They are simple to do and very effective. These have been preparing for Monster Foot Madness ( August 20th,2011) but I was late by a week. Never mind that late. It was fun to do. And nice to hear again a positive feedback during the stitching them onto traffic light pole. One passing by men said: ” Oh, oh, oh. That’s the most cute traffic light I’ve ever seen. Now this place is going wild”. That’s nice, huh?

* * *

Dzisiaj Maluca Yarnbombing prezentuje dwa nowe “wrzuty” z ubiegłego weekend’u. Po raz kolejny u mnie, ulubione ostatnio, “Potworkowe Stopy”. Po prostu lubię je. Są proste do zrobienia i bardzo efektowne. Te przygotowywałam na Monster Foot Madness (“Szaleństwo Potworkowej Stopy” na 20-stego sierpnia 2011) ale spóźniłam się o tydzień. Nie ważne, że później. Fajnie było je zrobić. I miło znowu spotkać się z pozytywnym odzewem podczas ich instalacji na słupie sygnalizacji świetlnej. Pewien przechodzień powiedział: “Och, och och. To najmilsza sygnalizacja jaką kiedykolwiek widziałem. Teraz to miejsce jest szalone”. To miłe, prawda?