LionHeart Project & Me

Recently I did two yarnbombs (Monster Foot @ Antwerp & Monster @ Rotterdam) specifically for the Lionheart Project UK. Now you can see them on their website: http://www.lionheartproject.com/home/guerrilla . It’s an honor to see my modest work on your website Shauna and Mark. Thank you.

Also YOU can join this project. You only need to knit something cool and add the tag lionheatrproject.com. All details in the link given above. Let’s spread some woolly joy across the World.

I put below “screen” from this site but better visit lionheartproject.com . You have to see this amazing project.

* * *

Zrobiłam niedawno dwa włóczkowe wrzuty (Monster Foot @ Antwerp & Monster @ Rotterdam) specjalnie z myślą o Lionheart Project UK. Teraz można je zobaczyć na ich stronie internetowej: http://www.lionheartproject.com/home/guerrilla . To zaszczyt zobaczyć swoje skromne prace na waszej stronie Shauna i Mark. Dziękuję.

WY także możecie się przyłączyć do tego projektu. Wystarczy tylko wydziergać coś fajnego i dodać metkę lionheatrproject.com. Wszystkie szczegóły w podanym powyżej linku. Rozprzestrzeniajmy “wełnianą radość” na całym świecie.

Zamieszczam poniżej “screen” ze strony ale najlepiej sami odwiedźcie lionheartproject.com . Koniecznie trzeba zobaczyć ten niesamowity projekt.

Advertisements

Monster Foot @ Antwerp (BE)

This past weekend was pretty intense. Saturday’s trip to Antwerp, where during the event “Night of Museums” I watched some interesting exhibitions including “Unravel. Knitwear in Fashion” in the Mode Museum (MoMu). Knit from its inception in fashion, knitted underwear, true masterpieces of world-renowned designers and add-on: amazing PHAT KNITS by Bauke knottneerus and Supermarket of Style by Angelo Figus – shelves filled with objects of everyday use and all knitted! ( http://blog.momu.be/2011/exhibition/figus-knitwear-supermarket/ ).

As always tried to bring my knitted graffiti with me. This time there were two Monster Foot. Knitted them I plan to install them side by side on the spot but also look great separately. The first supports only a road sign but how beautifully presented there. The second one has a very important function: will support the delivery for Belgian mail : ).

* * *

Miniony weekend był bardzo intensywny. Sobotni wyjazd do Antwerpii gdzie w trakcie imprezy “Noc Muzeów” obejrzałam kilka ciekawych wystaw między innymi “Rozwikłane. Dzianina w Modzie” w Mode Muzeum (MoMu). Dzianina od początku jej istnienia w modzie, dziergana bielizna,  prawdziwe arcydzieła światowej sławy projektantów oraz dodatek: niesamowita praca PHAT KNITS autorstwa Bauke knottneerus oraz “Supermarket of Style” autorstwa Angelo Figus – półki wypełnione przedmiotami codziennego użytku i wszystko to dziergane!!! ( http://blog.momu.be/2011/exhibition/figus-knitwear-supermarket/ ).

Jak zawsze postarałam się zabrać ze sobą swoje dziergane graffiti. Tym razem były to dwie “potworkowe” stopy. Dziergając je miałam plan zainstalować je obok siebie ale na miejscu okazało się, że świetnie wyglądają też oddzielnie. Pierwsza wspiera tylko znak drogowy za to jak pięknie się tam prezentuje. Druga natomiast ma bardzo ważną funkcję: będzie wspierać przesyłki dla belgijskiej poczty : ).